تو بهار را دوست داری ، من پاییز را

اگر تو چند گام جلو بیایی و من چند گام به عقب

یکدیگر را در تابستانی گرم ملاقات خواهیم کرد .


شاندر پتوفی ( شاعر مجارستانی )

picture