اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری... استاد علی شریعتی

 زانو نمی‌زنم ؛ حتی اگر سقفِ آسمان ، کوتاه تر از قدِ من باشد .

اینهم یکی از کامنت هایی که یه دوست که همیشه نسبت به من لطف داره گذاشته که به قدری زیبا بود اونو تو اینجا آوردم بخونید :

من از ابر خوشم نمی آید از باران خوشم می آید از جستن های شتابان فواره خوشم نمی آید از آن هنگام که قامتش را برای بازگشتن خم میکند خوشم می آید میخواهم همه چیز را از بلندی نگاه کنم نه از پستیِِِ .از ته دره عمق چاه کف خیابان تماشای قله تماشای آسمان و تماشای شهر را دوست ندارم .دوست دارم شهر را از فراز مناره ای قله مغرور بلندی و قله مغرور بلند را از فراز آسمان ببینم
دکتر شریعتی

و همیشه
در تنهایی من
نقطه تردیدیست
که .......
(( از خودم ))