ویکتورهوگو
زنهایی که به دنبال برابری با مردها هستند آرزوی بسیارکوچکی دارند
!

گلوریااستاینم
شما همیشه می توانید برای سالگرد ازدواج ،شوهرتان را غافلگیر کنید . فقط کافی است یادش بیاورید که آن روز سالگرد ازدواج شماست
!!!

الشلاک
شوهرم گفت به فضای بیشتری احتیاج دارد ، من هم او رابه بیرون خانه فرستادم و در را پشت سرش قفل کردم
!

رز آنی
طبقه بندی مردها از نظرمادر من : مرد خوب برایت هر کاری انجام می دهد ،مرد بد هر بلایی که بتواند به سرت می آورد
.

ساراتیزدیل
مردها با یک بیماری وراثتی متولد می شوند .روانشناسان درتعریف این بیماری می گویند : ترس از اینکه اگر به زنی وابسته شوی ، مرد مجردی درجای دیگری ممکن است از زندگی بیشتر از تو لذت ببرد!


دیو باری

مردها از صفت " جوان " برای زنهای زیر 18 سال و مردهای زیر 80 سال استفاده می کنند !!!

نانسی لیندزموند
اگر زنی رنگ شاد بپوشد رژ لب بزند ، و کلاه عجیب و غریبی سرش بگذارد ، شوهرش با اکراه او را با خودش به کوچه و خیابان می برد . ولی اگر کلاه کوچکی بر سرش بگذارد و کت و دامن خیاط دوزتن کند شوهرش با کمال میل او را بیرون می برد و تمام مدت به زنی که لباس رنگ شاد پوشیده و کلاه عجیب و غریب سرش گذاشته و رژ لب زده است خیره می شود !!!

بالتیمور بیکن
فکر می کنید قبل از اینکه یک مرد اعتراف کند که گم شده است چند راه دیگر را باید بالا و پایین برود ؟!


نویسنده ی ناشناس

تنها 99 درصد مردها هستند که باعث بدنامی 1 درصد باقیمانده می شوند !


نویسنده ی ناشناس
او مثل همان خروسی است که خیال می کند خورشید برای این طلوع می کند که صدای قوقولی قوقوی او رابشنود .

جرجالیوت
ما نقاط مشترک زیادی با هم داشتیم ، من عاشق او بودم واو هم عاشق خودش بود
!!!


لزلی بلیشا
اکثر مردها سه گروه را دوست دارند ولی هیچ وقت آنها رادرک نمی کنند : افراد مونث ، دخترها و زنها!!!


جرج الیوت
شما خیلی مردهای باهوش را می شناسید که با زنهای کودن ازدواج کرده اند ، ولی هرگز زن باهوشی راپیدا نمی کنید که با مرد کودنی ازدواج کرده باشد
!


اریکاجانگ
مردها دارای قوه ی بینایی هستند ولی زنها از بینش برخوردارند .


ویکتورهوگو
برای اینکه مردی را واقعا بشناسید ببینید که با یک زن ،یک بچه و یک لاستیک پنچر چطور رفتار می کند .


نویسنده ی ناشناس
وقتی شما نشسته اید مردها و بچه ها فکر می کنند حتما منتظرید تا کسی کاری به شما بدهد تا برایش انجام بدهید !!!


سرنا گری
هیچ وقت سوار ماشین مردهای ناشناس نشوید و فراموش نکنیدکه همه ی مردها برای شما ناشناس هستند
.