در تاریخ 16/8/1384 در تله تکس فارسی شبکه 3 تلوزیون صفحه 720 قسمت ایران شناسی ،مطلبی نوشته شده بود در مورد ماهی های خاویاری ایران .

که اطلاعاتی از قبیل رتبه در جهان ، کیفیت ، وزن ، قد ، زیستگاه ، و به بیننده می داد .

که اینها مورد بحث نیست . ولی در پایان مطلب دعای قشنگی که هیچ وقت بر آورده نشده و نخواهد شد آمده بود که :

« امید که روزی سفره همه ایرانیان نیز از این ثروت ملی بر خوردار شود . »