چه ماه بدی بود مرگ آقای ممیز.

مرگ آقای منوچهر نوذری .

سقوط هواپیما .

مرگ رضا سعیدی  .

.

.

.ولی با این حال سال نو میلادی و تولد حضرت مسیح را به همه تبریک میگویم .