در چند هفته گذشته به علت آلودگی هوا در تهران از دولت سپاس گذاریم که ما را همچون دانش آموزان تعطیل کردند . چون از کی بود که تهران گردی نکرده بودیم و این چند روز بخاطر نداشتن پول وپَله

که از تهران خارج شویم یا بهتر بگویم مسافرت برویم ، به تهران گردی پرداختیم و از وقت خود برای شناختن تهران ( بعلاوه ترافیک سنگین این روزها ) به نحو احسن استفاده کردیم .

موسیقی

 

2ـ خوانواده های کشته شدگان در سانحه هوایی تهران ما را در غم خویش واقعا شریک بدانند .

موسیقی حزن برانگیز باید

 

3ـدر خبرها آمده بود که هواپیمای سی 130 حدود 37 هزار لیتر بنزین در باکش بوده است و انفجار آن نیز آلودگی هوای تهران را

( بعلاوه غمگین شدن ) چند برابر کرده و کارمندان دولت از این سانحه ابراز همدردی کردند و ته دلشان کمی خوشحال شدند . چون تعطیلی دولت به سقوط هواپیما ربط داشته بد .

موسیقی موذیانه برو

 

4ـامروز که این مطلب را می نویسم تهران آفتابی ودو روز پیش باران آمده بود وکمی از آلودگی تهران کم شده بود در همین حین به خاطر خوشحالی بیش از حد و ریختن اشک شوق و بی جنبه بودن از هوای کمی پاک ( چون برای ما داشتن هوای خوب مثل افسانه شده است )

زنگ میزنم به اداره هواشناسی و به خاطر باریدن باران و هوای خوب از کارکنان هواشناسی از صمیم قلب تشکر و قدر دانی میکنم .

موسیقی هندی بیا