همانطوری که در قبل آمده بود بنا به وظیفه از زحمات مسئولان و زحمت کشان دولت (!) که به مرور به سمع ونظر شما می رسد تشکر و قدر دانی میکنیم .

در این مقال فقط تیتر های روزنامه ها را می خوانیم ، تفکراتش با خود شما .!؟

 

با هم میخوانیم :« بستن کمربند ایمنی در نرخ کرایه خودروهای مسافر بر خصوصا تاکسی نقشی نباید داشته باشد .»

 

باز هم با هم میخوانیم :« هزار راننده متخلف تاکسی بخاطر افزایش کرایه به سازمان تاکسیرانی احضار شدند .»

 

با هم باز هم می خوانیم :« تاکسی دار ها از مسافربرهای شخصی به صنف خود شکایت کردند .»

 

تورو خدا بازهم با م بخوانیم بخوانیم :« مسافربری شغل چندم »

.

.

.

.

 

روم نمیشه که بگم با هم بخوانیم پس خودتون برید بخونید تا بعد.