وزیر راه و ترابری و جاده‌های مملکت فرمودند: «از سال دیگه اگر در جاده‌ای یا خیابانی چاله یا خندقی پیدا کردید، نشان دهید و جایزه بگیرید.»

این صحبت آقای معاون افکار جالبی را که مثل حباب روی سرم بالا و پایین می‌رود و در آخر می‌ترکد، به وجود آورده که نتوانستم شما را در جریان نگذارم. (ایول بابا اطلاع‌رسانی)

اول اینکه: دقیقاً مثل ایالت تگزاس که جایزه بگیرها شال و کلاه می‌کردند و دنبال افراد مجرم می‌رفتند که جایزة تحت تعقیبشون رو بگیرند، حالا طرف یا به جایزه می‌رسید یا جونشو تو این راه می‌ذاشت.

حالا جریان ماست ما بریم وسط بزرگراه دنبال چاله بگردیم و اگر هم پیدا کردیم، همان‌جا دستی بکشیم تا کسی صاحب آن چاله نشه.

دوم اینکه: دلم برای کارکنان و زحمت‌کشان سازمان آب و فاضلاب و تلفن و گاز و می‌سوزه چون اگر طبق فرمودة استاد مسلم بخواهیم شهری بدون چاله داشته باشیم پس یک عده بیکار می‌شوند. ولی هرگز این شعار رو فراموش نکنید که زندگی بهتر با چالة کمتر، بیکاری اشکالی نداره.

سوم اینکه: آقای رئیس 4 ساله هان، یادت نره.

چهارم اینکه: بر چشم حسود لعنت، بر

پنجم اینکه: باشد، سعی می‌کنیم باور کنیم.

ششم اینکه: دست خدا به همرات. (موبایلتو نگفتم دو دستی چسبیدی)