گروه موسیقی U2

متن و ترجمة ترانه‌ای از آلبوم «چگونه یک بمب اتمی را خنثی کنیم؟»

یک قدم نزدیک‌تر ـ

(من اینجایم) در نزدیکی هر آن‌چه واقعی است

در آن سوی جادة امید

زیر یک پل در سیلابی مهیب

سیلابی که آنچه از خود می‌دانستم با خود برده است

(من اینجایم) یک قدم نزدیک‌تر به آگاهی

(من اینجایم) در جزیره‌ای واقع در یک تقاطع شلوغ

که نه می‌شود جلو رفت، نه می‌شود برگشت

و از آینده بی‌خبرم

از آینده‌ای که (مثل یک خودرو) دارد از من دور می‌شود

و من فقط نور چراغ‌های عقبش را می‌بینم

(من اینجایم) یک قدم نزدیک‌تر به آگاهی

بی‌سبب برای خودم پرسه می‌زنم

با لباس‌های کهنه‌ام

با انگشتی گزیده از خار گل سرخ

و خب، وقتی قلبی به درد می‌آید

یعنی هنوز می‌تپد

آیا صدای طبل‌ها را می‌شنوی که کم‌کم محو می‌شود؟

 

One Step Closer

 

I’m round the corner from anything that’s real

I’m across the roud from hope

I’m under a bridge in a rip tide

That’s taken everything I call my own

One step closer to knowing

I’m on an island at a busy intersection

I can’t go for ward, I can’t turn back

Can’t see the future

It’s getting away from me

I just watch the tail lights glowing

One step closer to knowing

I’m hanging out to dry

With my old clothes

Finger still red with the prick of an old rose

Well the heart that hurts

Is a heart that beats

Can you hear the drummer slowing?