هر دوستی که به این وبلاگ سر میزنه اگه دوست داشته باشه اونو در لینک دوستان قرار میدم . اوناییکه هم در لینک دوستان هستند میتونند اسم خودشونو انتخاب کنند تا روی لینکشان اسم دلخواهشان باشد .