شخصی از استر آباد ماکو فرق طوطی با جغد را از من خواست ، و بر اساس بضاعت علمی پاسخی هر چند کوتاه  ولی جامع به او دادم و برای بهتر فهمیدن فرق این دو پرنده پیشنهاد کردم به خیابان مولانا جلال الدین بلخی یا به قول امروزیها مولوی برود و یک طوطی تهیه نماید .

بعد از یک ماه و اندی این فرد به خدمت ما جلوس فرمودند . و من از او پرسیدم طوطیت در چه حالی هست آیا خوب به صحبت آمده ؟ او در جواب من گفت : والا یا مرشد صحبت که نه ولی هرچی که من به او می گویم با تعجب به من می نگرد .(تازه فهمیدم جغد را به جای طوطی خریده است .)