فعلا دارم روی سفرنامه ام کار می کنم .کامل شد توی وبلاگ میذارم.اگه دیر شد ببخشید.