این ترانه را هم از توی وبگردیهام پیدا کردم . وبا اجازه نویسنده وبلاگ پشت  نقاب شب (حال می کنید قانون کپی رایت رو اجرا می کنم ) اونو تو این وبلاگ میزارم . امید وارم خوشتون بیاد . 

اجازه هست عشق تو رو تو کــوچه ها داد بزنـم؟

رو پشت بـــوم خــونــــه ها اســـمتو فریادبزنم؟

 

اجازه هست مــردم شهر، قــصه مـــا رو بـــدونن؟

 

اســم منو ، عشق تو رو ، تــــوی کتــــابا بخونن؟

 

اجــازه هست که قلبمو بــــرات چـراغونی کـــنم؟

 

پــیش نگـــاه عاشقت، چشمامو قربونیکنـــم؟

 

اجــازه می دی تا ابد ســر بذارم رو شــونه هات؟

 

روزی هزارو صد دفه ، بگــم که مــی میرم بـــرات؟

 

اجازه می دی که بگــم حــرف تـــرانــه هام تویی؟

 

دلیـــــل زنــــده بــــودنم، درد بـــهانه هام تـــویی؟

 

اجــازه دارم به هــمه بگم کـــه تــــو مـــال مــنی؟

 

سـتارتم ایــنو مــی گه،کــه تو ، تـــو اقبال منــی؟

 

اجــــازه هست تـــا ته مـــرگ منتظر تو بشــینم ؟

 

تو رویــاهای صــورتیم، خودم روبـــا تــو بــبینم ؟

 

اجازه هست جار بــزنم بگـم چقــد دوست دارم ؟

 

بگـم مـی خوام بـخاطرت ســر بـه بـیابون بذارم ؟

 

اجــازه هسـت بــرای تـو از تـه دل دیـوونه شــم ؟

 

اجازه می دی که بگم همین روزای میای پیشم؟

 

اجازه هست عکس تو رو ، رو صـورت مــاه بزنم ؟

 

طـــلسم قــصه هامونو ، با داشــتن تو بشکــنم؟

 

اجازه می دی که شبا همش بیام تـو خـواب تو ؟

 

اون عکسی که باهم داریم جا بدمش تو قاب تو؟

 

اجازه می دی قصه هام با عشق تو جون بگیره ؟

 

چشـمای عاشقم واست روزی هـزار بـار بـمیره ؟

 

اجازه می دی عشقمو همش بهت نشون بدم ؟

 

پیش زمین و اسمون واسه تو دس تکــون بـدم ؟

 

اجـازه مـی دی واسـه تـو قصـر طـلایی بسـازم ؟

 

بــا یـه صـدای مـخمـلی بـــرات لالایـی بسـازم ؟

 

اجازه می دی که فقط تـو دنــیا بــا تــو بــمونـم ؟

 

هر چی که عــاشقانه بـود به خـاطر تو بخـونم ؟

 

اجازه هست با بال تو پر بزنیم ، بریم بهشـت ؟

 

کاش نذاریم برنده شه،تو بازی ما،سرنوشـت ؟

 

اجـازه هست با افتخـار آهنگ ساز من بشـی ؟

 

تو فصل سـخت زندگـی باز گل نـاز مـن بشـی؟

 

اجازه هست پنـاه من گرمـی آغوشـت بشـه ؟

 

هراسمی جزاسـم خودم،دیگه فراموشت بشه؟

 

اجـــازه مـی دی پاییــزوپــر از تولــدت کنـــم ؟

 

بیـــامــو مــاه اذروپیشــکشـی خــودت کــنم ؟

 

اجازه هست؟بگوکه هست من همشودارم میگم

 

بــا تو بــه آسمون مــی رم بـا تـو یه ادم دیـگهم

 

اجـازه هستیه لحظه هم دیگه ازت جدا نشم؟

 

گولگـلارو نخـورم، محــو ســتاره ها نشــم ؟

 

اجازه می دی که بگم، مـن مال تو، تـو مـال من؟

 

من از توخواهش می کنم که زیر وعده هات نزن

 

اجــازه ی تــو دسـت تـو، اجـازه مـن دسـت تو

 

خنده ی من خنده ی تو ، شکست من شکست تو

از وبلاگ پشت نقاب شب