درخت را به نام برگ

 

بهار را به نام گل

 

ستاره را به نام نور

 

کوه را به نام سنگ

 

دل شکفته ی مرا ، به نام عشق

 

عشق را به نام درد

 

مرا به نام کوچکم صدا بزن !

 

                                       ((عمران صلاحی))