بعضی موقع ها نمی دونم چرا دلم به هیچ کاری نمی ره . یعنی حال و حوصله هیچ کاری رو ندارم . البته از تنبلی نیست . از تکراری بودن زندگیه . از یه طرف دوست داری از جوونیت به خوبی استفاده کنی ، از یه طرف دیگه می بینی که نه تنها خوب استفاده نکردی ، بلکه به بطالت هم گذشته . تور رو خدا با خوندن این چند تا کلمه نچ نچ نکنید و با خودتون نگید که نه اصلا این طور نیست من فلان تو فلان . واقعا تویی که این حرفا رو قبول نداری ، یک روز از زمانیکه از رختخواب بلند می شوی و تا هر زمانیکه دوباره به رختخواب می روی را با دیروزت مقایسه کن تا به حرف من برسی . ( البته زمان بلند شدن از رختخوابت تا به رختخواب رفتن نباید کمتر از 2 ساعت باشد !!!1) و ببین آیا دو روزت باهم متفاوت است یا نه . نمی دونم شاید من اینطور شدم و روزهام شبیه هم شده است . ولی واقعا روزگار کسل کننده ای شده .

 

همانطوریکه حضرت علی فرموده : اگر شخصی امروزش مثل دیروز باشد مومن نیست .( یا مسلمان نیست .)

 

البته در این گفته بالا غیرتن فقط از روی کلمه ها معنی نکنید ، بلکه مفهوم بزرگی در خود دارد که امیدوارم آنرا از دلش بیرون بکشید .

 

پی نوشت :

 

- نصف بیشتر ما مانند ماشین کوکی شده ایم . که فقط برای عده ای هم بازیچه شده ایم و هم زنگ تفریح .

 

- هیچ حکومتی با هر دینی هیچ موقع احکام کامل آن دین را به اجرا در نمی آورد . ( برای پایدار ماندن حکومتش )

 

- کل کل با کسی ندارم ، ولی با هر کسی که مخالف مطلبم هست با دلیل و برهان ثابت میکنم حرفهایم را .