هو العلی الاعلاء

 

ایدل غلام شاه جهان باش و شاه باش

 

پیوسته در عنایت و لطف الله باش

 

امروز زنده ایم به ولای تو یاد علی

 

فردا به روح پاک امامان گواه باش

 

آنرا که دوستی علی نیست کافر است

 

گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش

 

حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن

 

وانگاه در طریق چو مردان راه باش

 

                                                یا علی مدد

 

علی ولی الله

 

               ماه تویی ، عشق تویی ، دلبر و دلدار تویی