کلیک کنید : اینهارو دوستی که تو چت باهاش رفیق شدم در اختیارم گذاشته با این آیدی:explode20002020 که ازش ممنونم . ختما ببینید جالبه :

http://linkoli.blogfa.com/post-115.aspx

http://www.yourfreespace.net/users/behrooz_tm/int-marry/

http://www.ashti.nu/maj06/06-05-03a.htm

http://images.optin.com.au/optusxmas/flash/penguin_tebe.swf?msg=baba%20sare%20kari

 

http://www.parsitek.com/iran-california.gif