به مادرم گفتم : دیگر تمام شد

گفتم :‌همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد

 

باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم ...

 

سلام ای غرابت تنهایی

 

اتاق را به تو تسلیم می کنم

 

چرا که ابرهای تیره همیشه

 

پیغمبران آیه های تازه ی تطهیرند

 

و در شهادت یک شمع

 

راز منوری است که آن را

 

آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می داند

 

                                                                                                                            

  فروغ  فرخزاد