خ

خ :

خاموشی خیال می خراشد روح را ، روح به پرواز در می آید برای وصف واژه به واژه خطوطی که اسمش رویاست . رویایی که اسمش پلاکی شده بر سر در این خانه .

نوای آرامشبخش جیرجیرک خیال دیازپامیست چکش وار که پلک را بر هم می کوبد تا رویایی دوباره شکل بگیرد .

رویا

/ 4 نظر / 23 بازدید
ننه صدرا

برای من این زیباترین پست در این سیر جدید پست های اخیر بود.کاملا برای من ملموس بود. رویا و خیال پردازی زیر بنایی دنیایی حقیقی هست . این شعر مولانا در رابطه با تاثیرات خیالات منفی و مثبت در روح وجسم ادمی، از نت گرفتم .تقدیم نوشته زیبای شما: آدمی را فربهی است از خیال گر خیالاتش بود صاحب جمال ور خیالاتش نماید ناخوشی می گدازد همچو موم از آتشی [گل]

انسان

[گل]خ خیلی با احساس بود[گل]

یکتا

خوشحال میشم به وبم بیایی....

هانیه

چینش کلمات این متن زیبا بود[دست]