د

د :

دست در دستم بگذار و بگذر از این روزها ، همچو گذر از جوی آب که پریدن از این طرف به آنطرفش پلی می ماند که دنیا را به احاطه دستانت درآوردی . و دنیا همان قدم توست ، قدم بردار جوی آب را طی کن .

تصویر ساده

/ 10 نظر / 26 بازدید
m

زندگی در دشت هایی است که مرا شوق آواز می دهد... زندگی در دست هایی است که مرا، شوق پرواز می دهد...

m

زندگی در دشت هایی است که مرا شوق آواز می دهد... زندگی در دست هایی است که مرا، شوق پرواز می دهد...

ننه صدرا

البته گاهی هم دستی نیست که در دستان تو گره بشه و تو مجبوری تنها از روی پل بپری! مهم خواستن و اراده ماست، چه با همراه چه بی همراه!

سپید

داداش وبت قشنگه اما پر از ناراحتی. یکم بخند و وبتو سرحال کن مطمئنا میتونه خیلی خیلی بهتر از این باشه[چشمک]

سو

بسیارزیبااماگاهی حس می کنی داری درجامیزنی

هانیه

وبتون ارامش خاصی بم میده مرررسی[گل]