گفتگوی مغزی 3

رویا ...

رویای یک رویا ، می تواند رویایی باشد که رویا را بوجود آورده و آن رویا ، رویاییست زیبا که در ذهن یک رویادوست می تواند رویا را به نظاره بنشیند و زندگی رویاییش را بر اساس آن رویا شکل دهد و رویا را مبدل کند به یک رویای به واقعیت رسیده .

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
ر.باران

.................... این رشته سر دراز دارد!...[گل]

آوا

وگاهی رویا میتواند همیشه رویا باقی بماند وتو بمانی در عالم هپروت

aytak

سرگیجه گرفتم

ننه صدرا

[گریه] خدایا چرا من نمی فهمم!