پست های ارسال شده در آبان سال 1388

آیا به حق است نام شاهان سلسله های ایرانی از کتابهای تاریخ حذف شود ؟!

شاه عباس از وزیر خود پرسید: امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟ "وزیر گفت:"الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه ... ادامه مطلب
/ 77 نظر / 14 بازدید