پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

ســـــــــی ثانیه ی شـــــگفت انگیز؛

ســـــــــی ثانیه ی شـــــگفت انگیز؛   دانــشمندان دانشگاه ییل آمریکا به همراه استادان موسیقیِ دانشگاه وست مینستر چرلند اتریش با بررســـی 4500 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 21 بازدید