# داستان_کوتاه

امروز زندگی را آغاز کن!!!

امروز زندگی را آغازکن!!!به آرامی آغازبه مردن میکنی،اگرسفرنکنی،اگرکتاب نخوانی،اگربه اصوات زندگی گوش ندهی،اگرازخودت قدردانی نکنیبه آرامی آغازبه مردن میکنی،زمانی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید