ب

ب :

باران تنها لذتی بود که خیس شدنش را ترجیح دادم به نماندن در پشت پنجره .

پشت پنجره باران زده

/ 3 نظر / 23 بازدید
ننه صدرا

در کنار هر لذتی یک سختی هم هست .