آدرس راه

صدا را می شنوی ؟! کمی سرت را بچرخان ، گوشت را تیز کن برای شنیدن ، توجهت را از صداها بردار و به صدای مورد نظر توجه کن .

حال که شنیدی چشمهایت را ببند و آرام گوش کن آرامت می کند صدایی که از دوردستها خیز برداشته برای تو .

برای تویی که همه تورا نمی بینند اما او تورا می بیند . 

آدرس  این است : خط صوت را بگیر به صدا رسیدی اندکی صبر کن جاذبه اش تورا جذب می کند ، بی هیچ منتی .

گوش کنید .

داخل پرانتز :

ابتدا موسیقی را لود کنید و بعد متن را بخوانید ، آدرس را پیدا خواهید کرد . البته نوشته هیچ ربطی به موسیقی ندارد و همینطور به یکبار یاد این موسیقی افتادم که دیدم تناسب خاصی دارد با نوشته و برایتان گذاشتم .

پ.ن :

نقطه سر خط نه بلکه ابتدای آدرس .

توضیح نوشت :

نام اثر موسیقی aurora اثر کیتارو 1979

/ 3 نظر / 21 بازدید
ر.باران

کجای این دنیایی... این روزها درخت سیب دیگر خریداری ندارد. آدم و حوا، انار را دوست دارند!...[گل]

ننه صدرا

گوش می کنم بعد نظرمو می گم! ولی من با این نوشته یاد جریان صدای اب افتادم که ادرسی برای دیدن ورسیدن به خدا بود.

آوا

این اثر بی نظیر است بی نظیر